Có 1 kết quả:

jī dīng zhì ㄐㄧ ㄉㄧㄥ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chitin