Có 1 kết quả:

jī dīng zhì

1/1

jī dīng zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chitin