Có 1 kết quả:

jī hū bù ㄐㄧ ㄏㄨ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hardly
(2) seems not