Có 1 kết quả:

jī kě luàn zhēn ㄐㄧ ㄎㄜˇ ㄌㄨㄢˋ ㄓㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to seem almost genuine
(2) easily mistaken for the real thing