Có 1 kết quả:

Guǎng níng

1/1

Guǎng níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Guangning county in Zhaoqing 肇慶|肇庆[Zhao4 qing4], Guangdong