Có 2 kết quả:

Guǎng zhōuguǎng zhōu

1/2

Guǎng zhōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Guangzhou subprovincial city and capital of Guangdong
(2) Canton

guǎng zhōu

giản thể

Từ điển phổ thông

thành phố Quảng Châu của Trung Quốc