Có 1 kết quả:

guǎng bō yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(radio) broadcaster