Có 1 kết quả:

guǎng bō dì zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

broadcast address