Có 1 kết quả:

Guǎng líng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Guangling county in Datong 大同[Da4 tong2], Shanxi