Có 1 kết quả:

Zhuāng làng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhuanglang county in Pingliang 平涼|平凉[Ping2 liang2], Gansu