Có 1 kết quả:

Qìng yún xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qingyun county in Dezhou 德州[De2 zhou1], Shandong