Có 1 kết quả:

qìng gōng

1/1

qìng gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to celebrate a heroic deed