Có 1 kết quả:

qìng dà méi sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

gentamycin (antibiotic)