Có 1 kết quả:

qìng xìng

1/1

qìng xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rejoice
(2) to be glad