Có 1 kết quả:

qìng zhù

1/1

qìng zhù

giản thể

Từ điển phổ thông

kỷ niệm, tưởng niệm

Từ điển Trung-Anh

to celebrate