Có 1 kết quả:

chuáng yǒu

1/1

chuáng yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) friend with benefits
(2) casual sex partner