Có 1 kết quả:

xù hào

1/1

xù hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ordinal number
(2) serial number
(3) sequence number