Có 1 kết quả:

Lú shān

1/1

Lú shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi
(2) Mt Lushan in Jiujiang, famous as summer holiday spot