Có 1 kết quả:

Lú shān qū

1/1

Lú shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi