Có 1 kết quả:

Kù ěr dé Gōng rén dǎng ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kurdistan Worker's Party (PPK)