Có 1 kết quả:

Kù mù tǔ lā qiān fó dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kumutula thousand-Buddha grotto in Kuqa, Xinjiang