Có 1 kết quả:

Kù chē xiàn

1/1

Kù chē xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kuchar Nahiyisi or Kuche county in Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区, Xinjiang