Có 1 kết quả:

Kù lǐ tí bā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Curitiba (city in Brazil)