Có 1 kết quả:

Kù yè Dǎo liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Sakhalin leaf warbler (Phylloscopus borealoides)