Có 1 kết quả:

Yīng xiàn

1/1

Yīng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ying county in Shuozhou 朔州[Shuo4 zhou1], Shanxi