Có 1 kết quả:

yìng xiàn mù tǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Yingxian wooden pagoda or Sakyamuni Pagoda near Datong in Shanxi province