Có 1 kết quả:

yìng jiē

1/1

yìng jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to attend to
(2) to deal with