Có 1 kết quả:

yìng kǎo

1/1

yìng kǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take an exam