Có 1 kết quả:

dǐ pán

1/1

dǐ pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chassis