Có 1 kết quả:

dǐ pán

1/1

dǐ pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chassis