Có 1 kết quả:

dǐ fá ㄉㄧˇ ㄈㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bottom valve
(2) foot valve