Có 1 kết quả:

páo chú

1/1

páo chú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kitchen
(2) cook
(3) chef