Có 1 kết quả:

diàn huǒ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) shop assistant
(2) shop clerk