Có 1 kết quả:

diàn táng

1/1

diàn táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) customer area of a store
(2) showroom
(3) dining area of a restaurant