Có 1 kết quả:

gēng zǐ guó biàn ㄍㄥ ㄗˇ ㄍㄨㄛˊ ㄅㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the crisis year of 1900 involving the Boxer uprising and the eight nation military invasion