Có 1 kết quả:

fèi fān zhì xiàn ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)