Có 1 kết quả:

zuò biāo fǎ

1/1

zuò biāo fǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

method of coordinates (geometry)