Có 1 kết quả:

zuò biāo xì

1/1

zuò biāo xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

coordinate system (geometry)