Có 1 kết quả:

Kù kè shān

1/1

Kù kè shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Cook on New Zealand South Island, national park and highest peak