Có 1 kết quả:

Kù kè shān ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mt Cook on New Zealand South Island, national park and highest peak