Có 1 kết quả:

Kù ěr ní kē wá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Anna Sergeevna Kournikova (1981-), Russian tennis star and glamor model