Có 1 kết quả:

tíng yuán

1/1

tíng yuán

phồn thể

Từ điển phổ thông

vườn hoa

Từ điển Trung-Anh

flower garden

Một số bài thơ có sử dụng