Có 1 kết quả:

tíng táng

1/1

tíng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

courtyard in front of a palace