Có 1 kết quả:

tíng xùn

1/1

tíng xùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tuition within family
(2) education from father