Có 1 kết quả:

Kāng nǎi dí kè

1/1

Kāng nǎi dí kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Connecticut, US state (Tw)