Có 1 kết quả:

Kāng qián zōng jiā fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kachenjunga (Himalayan peak)