Có 1 kết quả:

Kāng qián zōng jiā fēng ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄈㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kachenjunga (Himalayan peak)