Có 1 kết quả:

kāng qián shèng shì ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors)