Có 1 kết quả:

kāng qián shèng shì

1/1

kāng qián shèng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors)