Có 1 kết quả:

Kāng xiàn ㄎㄤ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kang county in Longnan 隴南|陇南[Long3 nan2], Gansu