Có 1 kết quả:

kāng fù

1/1

kāng fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recuperate
(2) to recover (health)
(3) to convalesce