Có 1 kết quả:

Kāng nài ěr

1/1

Kāng nài ěr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cornell (US University)