Có 1 kết quả:

Kāng nài ěr ㄎㄤ ㄋㄞˋ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cornell (US University)