Có 2 kết quả:

Kāng píng ㄎㄤ ㄆㄧㄥˊkāng píng ㄎㄤ ㄆㄧㄥˊ

1/2

Kāng píng ㄎㄤ ㄆㄧㄥˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kangping county in Shenyang 沈陽|沈阳, Liaoning

kāng píng ㄎㄤ ㄆㄧㄥˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

peace and prosperity